Ontsmettende producten

Welke maatregelen nemen we?

  • Bij ziekte of koorts kan de therapie niet doorgaan.

  • Bij het begin en einde van de therapie worden de handen van het kind en therapeut telkens gewassen. 

  • Elk kind ouder dan 12 jaar moet een mondmasker dragen. 

  • Beide ouders mogen mee naar binnen momenteel bij de eerste behandelingen. Liefst zo weinig mogelijk broers en zusjes meebrengen. 

  • De wachtzaal is momenteel enkel toegankelijk voor 1 ouder met kind. 

  • Jullie mogen in de auto wachten totdat de therapeut naar buiten komt om jullie naar binnen te begeleiden. Zo kom je niet in aanraking met andere patiëntjes of ouders. 

  • Alles wordt telkens zoveel mogelijk ontsmet na elke behandeling