top of page

Bobath-therapie

Bobath-therapie richt zich op kinderen en volwassenen met een hersenletsel, maar kan ook ondersteuning bieden aan kinderen met motorische moeilijkheden of vertraagde motorische mijlpalen. 
De pediater of huisarts zal u doorverwijzen. De begeleiding is erg belangrijk voor het bieden van een betere levenskwaliteit aan het kind. 
Het is daarom ook erg belangrijk dat die kinderen begeleiding krijgen van therapeuten die hier specifiek voor opgeleid zijn. De therapie richt zich allereerst op het normaliseren van de spierspanning. Er wordt gekozen voor een betere houding, waardoor de spierspanning kan normaliseren. Door deze betere houding kan het kind "normale" bewegingspatronen leren kennen. Door dit verder te oefenen en uit te bouwen kan het kind een betere controle verwerven over zijn of haar houding en beweging. Omdat ieder mens uniek is wordt er bij elk kind specifiek gekeken naar de therapeutische noden. Voor elk kind zal de therapeut kijken naar de moeilijkheden, maar ook naar de mogelijkheden. Door elke sessie te evalueren zal er tijdens de therapie continu bijsturing mogelijk zijn. De rol van de therapeut beperkt zich niet enkel tot in de praktijk. Er is ook ruimte voor adviezen naar de thuissituatie toe, zoals advies over een goede houding, het adviseren naar aangepaste hulpmiddelen en advies bij aankleden en verzorging. 

bottom of page