top of page
We werken allemaal als gedeconventioneerde kinesitherapeuten. De behandeling binnen de praktijk bedraagt 34 euro, een behandeling aan school/huis/creche bedraagt 37 euro.
Voor een voorkeurshouding en eerste intake vragen we 45 euro.  

Elk kind heeft recht op een terugbetaling van meer dan de helft van 18 sessies kinesitherapie op jaarbasis.
Een courant voorschrift van 9 of 18 sessies volstaat om de therapie te kunnen opstarten. Na deze 18 sessies krijgt u nog steeds een terugbetaling dewelke lager is dan voordien.

Indien blijkt in samenspraak met uw arts dat verdere behandeling raadzaam lijkt, is het mogelijk aan de hand van een motorisch onderzoek en bijhorende scores, een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit (F-pathologie). Hierdoor heeft de patiënt/uw kind recht op een gedeeltelijke terugbetaling van max. 60 kinesitherapieverstrekkingen per kalenderjaar. Na deze 60 verstrekkingen daalt eveneens de terugbetaling.

Indien uw kind uitgebreidere motorische problemen ervaart, kan de geneesheer-specialist een aanvraag (E-pathologie) indienen bij de mutualiteit om een terugbetaling van meer dan 60 sessies te bekomen. 

Bij afwezigheid moet de therapie 24 uur op voorhand geannuleerd worden. Bij nalatigheid zijn we genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.  

Patientjes met een verhoogde tegemoetkoming (xx1/xx1) genieten van een normale terugbetaling volgens de rizivtarieven. 
 

 
 
bottom of page