Als geconventioneerde therapeuten, worden vooropgestelde tarieven en terugbetalingen van het RIZIV gehanteerd.
Voor tarieven kine zie www.riziv.be
We werken ook enkel op voorschrift van de dokter wat betreft de behandelingen. 
Elk kind heeft recht op een normale terugbetaling van 18 sessies kinesitherapie op jaarbasis.
Een courant voorschrift van 9 of 18 sessies volstaat om de therapie te kunnen opstarten. Na deze 18 sessies krijgt u nog steeds een terugbetaling dewelke lager is dan voordien.
Indien blijkt in samenspraak met uw arts dat verdere behandeling raadzaam lijkt, is het mogelijk aan de hand van een motorisch onderzoek en bijhorende scores, een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit (F-pathologie). Hierdoor heeft de patiënt/uw kind recht op een gewone terugbetaling van max. 60 kinesitherapieverstrekkingen per kalenderjaar. Na deze 60 verstrekkingen daalt eveneens de terugbetaling.
Indien uw kind uitgebreidere motorische problemen ervaart, kan de geneesheer-specialist een aanvraag (E-pathologie) indienen bij de mutualiteit om een terugbetaling van meer dan 60 sessies te bekomen. 
Bij afwezigheid moet de therapie 24 uur op voorhand geannuleerd worden. Bij nalatigheid zijn we genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.