top of page

Wat is plagiocephalometrie?

Het is een meetmethode waarmee de mate van scheefheid van het hoofdje bepaald kan worden en of er een reden is voor helmtherapie. Ook de verandering van de vorm van de schedel in de tijd kan zo vastgelegd worden. De meting is niet pijnlijk of belastend voor de baby.

 

Hoe wordt de meting gedaan?

 

Een bandje van bepaald materiaal (thermoplast) wordt om het hoofdje aangebracht. Dit bandje wordt na enkele minuten hard en is een exacte kopie van de vorm van de schedel. Met behulp van deze afdruk kan berekend worden wat het percentage scheefheid is. De uitkomst geeft aan of spontaan herstel te verwachten is of dat er eventueel een helm nodig is om meer herstel te geven.

Tegenwoordig gebruiken we vooral de betalende app om de afvlakking op te volgen. 

Wanneer is helmtherapie zinvol?

 

Helmtherapie is zinvol als de metingen boven een bepaalde waarde uitkomen; een waarde waarop verwacht wordt dat bij spontaan herstel toch nog een duidelijke asymmetrie zichtbaar zal blijven.  Belangrijk om te weten is dat de scheefheid van de schedel geen invloed heeft op de groei van de hersenen.

Kan het hoofdje van mijn baby gemeten worden?

 

Binnen onze praktijk zijn wij als kinderkine opgeleid om een plagiocephalometrie meting te doen. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen. Er wordt een onderzoek gedaan bij jouw kind. Dit onderzoek is belangrijk, om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de voorkeurshouding

Meer info over de plagiocephaliemeting vindt u op: www.ekwip.nl

bottom of page