top of page

TYP-10

TypTien is een typprogramma voor kinderen waarbij er geleerd wordt om met 10 vingers blind te typen. Er wordt geen nadruk gelegd op snelheid en tempo zoals bij de meeste andere typprogramma’s. De methode “Typtien” maakt gebruik van verschillende leerkanalen nl. Visueel, auditief, proprioceptief, geheugen, voorstellingsvermogen,…
 
Deze methode is geschikt voor kinderen met fijn-motorische problemen, dyspraxie, dyslexie of andere moeilijkheden (bv. Autisme, ADHD,…). Er kan gestart worden vanaf de leeftijd van 9-10 jaar

typ10.jpg
bottom of page