top of page
Psychomotoriek
 
De psychomotorische therapie richt zich op meer dan alleen maar fijne en grof-motorische problemen. Het is een koppeling tussen geest en bewegen. We gebruiken motoriek en bewegen als ingangspoort om iets bij het kind te veranderen, zowel op motorisch, cognitief als emotioneel vlak.
Na een uitgebreide testafname wordt voor ieder kind een programma op maat uitgewerkt, in samenwerking met de school, kinderarts en/of CLB
 
De kinderen kunnen problemen ondervinden met:

- Fijn-  en grof motorische vaardigheden
- Schrijfmotoriek

- Visuo-motoriek
- Ruimtelijk-visuele vaardigheden
- Coördinatie en lateralisatie ontwikkeling
- structuur, plannen en organiseren
- Aandacht en concentratie
- Leerstoornissen
- Executieve functies
- ...
bottom of page